COVID-19

Šíření Coronaviru ovlivňuje i zahájení soutěží národní házené.

Rozhodnutí Výkonného výboru SNH ze dne 14.3.2020

Publikováno: 14.3.2020

KORONAVIRUS - Rozhodnutí Výkonného výboru SNH ze dne 14.3.2020

V souvislosti s krizovou situací přijal Výkonný výbor SNH další mimořádná opatření.

VV SNH v souvislosti s usnesením Vlády ČR ze dne 12.3.2020 o vyh­lášení nouzového stavu a s tím souvisejících mimořádných opatření:

1. odkládá na neurčito všechny hromadné sportovní akce organizované Svazem národní házené s plánovaným termínem konání do 13.dubna, tzn. všechny finálové turnaje Zimního halového mistrovství ČR, finálové turnaje Zimní ligy dorostu a finálové turnaje 46.ročníku Českého poháru dospělých, s tím, že případné náhradní termíny budou diskutovány s účastníky a pořadateli po skončení mimořádné situace,

2. odkládá zahájení jarní části ligových soutěží dospělých minimálně do 13.dubna, případně do zrušení nouzového stavu a s tím souvisejících mimořádných opatření, s tím, že organizace jarní části soutěží včetně úprav termínové listiny či herního systému bude diskutována a rozhodnuta dle aktuálního vývoje situace,

3. odkládá jednání 22. Valné hromady plánované na neděli 29.března na náhradní termín, který bude stanoven po ukončení nouzového stavu a s tím souvisejícíh mimořádných opatření,

4. ukládá všem oblastním soutěžním komisím SNH odložit všechny sportovní akce, utkání, soustředění, přípravné kempy atd. řízené či organizované příslušnou OSK minimálně do 13.dubna, případně do zrušení nouzového stavu a s tím souvisejících mimořádných opatření,

5. upozorňuje všechny sdružené subjekty, oddíly NH, na nutnost respektování vyhlášených mimořádných opatření ve vztahu k vykonávání jejich sportovní i spolkové činnosti a vyzývá je, aby z preventivních důvodů zvážili nutnost konání veškerých jimi organizovaných akcí v době platnosti mimořádných opatření.

.

Výkonný výbor SNH dále vyzývá všechny své členy, aby plně respektovali mimořádná opatření a nařízení státních orgánů a zároveň upozorňuje, že tato opatření se mohou v průběhu času měnit a upravovat. Proto je nutné stále sledovat aktuální informace ve sdělovacích prostředcích. O aktuálním vývoji týkajícím se činnosti Svazu národní házené budeme informovat standardními informačními kanály.

Opětovně děkuji všem za vstřícnost, pochopení a respektování bezpečnostních opatření. Je potřeba zachovat klid, rozvahu a rozumný přístup k celé situaci. Zároveň nám všem přeji, abychom stávající pandemii a s tím související krizi přečkali bez následků.
V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek prosím kontaktujte sekretariát SNH.

Jiří Cedidlo
předseda SNH

Zdroj: http://svaznarodnihazene.cz/koronavirus-rozhodnuti-vykonneho-vyboru-snh-ze-dne-1432020